MISIJA: LATVIJAS JAUNĀ SIMTGADE

MISIJA: LATVIJAS JAUNĀ SIMTGADE [PDF]

Misija: Latvijas jaunā simtgade balstās uz vīziju par brīvas, demokrātiskas, tiesiskas, nacionālas, sociāli taisnīgas Latvijas Republikas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību vienotā un stiprā Eiropā. Latviju, kādā mūsu bērniem un mazbērniem sagaidīt Latvijas valsts dibināšanas 200. gadadienu.

Brīvu Latviju veido brīvi cilvēki, pašapzinīgi un atbildīgi savas dzīves un labklājības veidotāji. Indivīda brīvība ir valsts brīvības pamats, tā jāpaplašina un jāaizsargā, būtiski pārvērtējot valsts iejaukšanos ekonomikā un sabiedrības dzīvē.

Tiesiska Latvija ir valsts, kurā likuma un neatkarīgas, taisnīgas un uzticamas tiesas vara ir vispāratzīta vērtība, taisnīgums ir pieejams ikvienam. Valsts stingri un konsekventi iestājas par starptautisko tiesību ievērošanu un rāda priekšzīmi, godprātīgi pilda savas brīvprātīgi uzņemtās saistības, apzinoties, ka tas ir valsts pašas labākajās interesēs.

Nacionāla Latvija apvieno dažādu tautību cilvēkus, kas vēlas piederēt Latvijas tautai un pieņem Latvijas Republikas Satversmē definētās vērtības par savām.

Sociāli taisnīga Latvija ir valsts, kurā visiem tās iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas iespējas sasniegt savus mērķus, nodrošināt savu un savas ģimenes labklājību, un kas palīdz ikvienam, kam tas ir nepieciešams.

Tas ir sasniedzams, sākot no 13. Saeimas, kas savu darbu sāks līdz ar Latvijas jaunās simtgades sākumu, soli pa solim izvirzot un īstenojot praktiskus, sasniedzamus un ambiciozus mērķus.

 

Leave a Reply