Vides izglītība pirmsskolas vecumā (1-7 gadi)

Vides izglītība veido pamatu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un vides kvalitātes saglabāšanai. Un ļoti svarīgi ir sākt to īstenot jau no pirmsskolas vecuma – laikā, kad izveidojas un nostiprinās jaunās personības pamatattieksme pret dzīvi, cilvēkiem, apkārtējo vidi. Tādēļ šai darbā aplūkotas dažas iespējas iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vidi.

1. nodaļā apskatīts, kas ir vides izglītība un tās mērķis, un kāpēc tai jāsākas pirmsskolā.

2. nodaļā aprakstītas vairākas pirmsskolā izmantojamas spēles, kas šā vecuma bērnam saprotamā veidā izglīto par vidi un ar to saistītām tēmām.

Pilnā versija pieejama Atlants.lv.

Tips: referāts

Līmenis: Augstskolas

Apjoms: 5 lpp.

Jomas: Izglītība, Dabas aizsardzība

Valoda: Latviešu

Bibliogrāfija: 4 avoti

Cena:

LVL 3,50

EUR 4,98

This entry was posted in Izglītība, Pētījumi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Uzraksti savu viedokli

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.