Septiņpadsmitgadīgu jauniešu fiziskās aktivitātes un mācību sasniegumu mijsakarība vidusskolā “X”

Pašreizējais laikmets ar savu augsto tehnikas līmeni ir samazinājis cilvēku fizisko aktivitāti. Arī mūsdienu skolniekiem raksturīga hipodinamika, bet bērna un pusaudža vecumā sevišķa nozīme ir kustībām: skeleta muskuļu darbs veicina audu un orgānu attīstību, stimulē vielu un enerģijas maiņu, uztur optimālu smadzeņu darbību, palielinot darbaspējas.

[Ūdre, V., Augoša organisma metaboliska īpatnības un fizisko īpašību attīstības bioķīmiskais pamatojums, Rīga: LSPA, 2001, 19 lpp., 3. lpp.]

Novērojumi liecina, ka mūsdienās vairums jauniešu kļūst arvien mazkustīgāki – arvien vairāk laika pavada pie televizora, datora, un palielinās to jauniešu skaits, kam ir problēmas ar lieko svaru, stāju, sirdi, un citas mazkustības radītas slimības. Savukārt regulāra un pietiekama fiziskā aktivitāte pozitīvi ietekmē organisma neirālo un hormonālo regulāciju, nostiprinot veselību, kā arī stimulē galvas smadzeņu darbību.

Tādēļ šai darbā pētīta korelācija starp kādas vidusskolas skolēnu fizisko aktivitāti un viņu mācību sasniegumiem ar mērķi teorētiski izpētīt un empīriski pārbaudīt, vai šāda mijsakarība pastāv

Darba 1. nodaļā analizēta teorētiskā literatūra par fiziskās aktivitātes ietekmi uz personības attīstību – antīkās pasaules filosofu uzskati, fiziskās aktivitātes un fiziskās kultūras jēdzieni dažādu autoru skatījumā, jauniešu fiziskās attīstības īpatnības, fiziskās aktivitātes nepieciešamības teorētiskais pamatojums un fiziskās aktivitātes saistība ar intelektuālo attīstību.

2. nodaļā apskatītas metodes jauniešu fiziskās aktivitātes veicināšanai.

3. Nodaļā aprakstīts empīriskā pētījuma rezultāti.

Nobeiguma daļā apkopoti secinājumi.

Pilnā versija pieejama Atlants.lv

Tips: Bakalaura darbs

Līmenis: Augstskolas

Apjoms: 47 lpp.

Jomas: Anatomija, veselība, medicīna, higiēna, Pedagoģija

Valoda: Latviešu, anotācija – latviešu un angļu

Bibliogrāfija: 30 avoti

Cena:

LVL 9,00

EUR 12,81


Šis ieraksts tika publicēts I. 1. Izglītība un zinātne, Pētījumi ar birkām , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.