Manas vērtības

Nedaudz par vērtībām, ko atbalstu un kāpēc šīs.

1. Demokrātija ir valsts pārvaldes iekārta, kurā vismaz teorētiski ikvienam pilsonim ir iespēja ietekmēt valsts politiku. Tādēļ tā ir arī efektīvākais veids, kā nodrošināt kompetentāko speciālistu iesaisti politisko lēmumu izstrādē, nodrošinot tiem augstāko iespējamo kvalitāti. Vēsture pierāda, ka autoritārās iekārtās kompetence ir mazāk svarīga nekā atbilstība ideoloģiskajiem kritērijiem un/vai valdošās elites labvēlība.

Es atbalstu tiešās demokrātijas instrumentu (piemēram, referendumu) lietošanu, taču esmu pārstāvnieciskās demokrātijas piekritējs – uzskatu, ka valsti ir jāvada profesionāliem politiķiem, kuriem tauta uztic šo darbu, jo “politika ir valsts pārvaldīšanas māksla” [Aristotelis].

2. Tiesiskums – uzskatu, ka likuma priekšā visiem jābūt vienlīdzīgiem, un neviens – nekādos apstākļos – nevar būt augstāk par likumu. Tai pat laikā likumiem jābūt taisnīgiem, jākalpo sabiedrības interesēs un jāmotivē cilvēkus dzīvot godīgi.

3. Izglītība

  • tā ir galvenais ekonomisko konkurētspēju veicinošs faktors – gan indivīdam, gan uzņēmumam, gan valstij;
  • veido indivīda pasaules skatījumu, vērtību sistēmu un redzesloku;
  • sociālās mobilitātes līdzeklis – palīdz cilvēkam uzlabot savu sociālekonomisko stāvokli;
  • galvenais avots radošumam un inovācijām.

4. Sociāli taisnīga tirgus ekonomika

  • labākais ekonomisko procesu regulācijas mehānisms ir brīvais tirgus
  • tai pat laikā valstij ir jānodrošina ikvienam iedzīvotājam pieņemams labklājības minimums

5. Integrācija

  • Mums ir paveicies, ka vēsturiski dzīvojam multikulturālā sabiedrībā, un kultūru daudzveidība ir viena no mūsu lielākajām bagātībām. Tā ir jāciena un jākopj. Tādēļ esmu kategoriski pret jebkādām cittautiešu asimilācijas iniciatīvām!
  • Galvenais kritērijs pilsonībai un politiskai līdzdalībai ir lojalitāte Latvijas valstij un vēlme būt tam piederīgam, nevis etniskā piederība.
  • Tai pat laikā integrācijas pamatam ir jābūt Latvijas valstiskajai identitātei, ko raksturo viena valsts valoda – latviešu -, Satversmē ietvertās vērtības un piederība eiropeiskajai identitātei.

Leave a Reply