CV

Vārds, uzvārds: Krišjānis Liepiņš

Dzimšanas datums, vieta: 1985. gada 29. augusts, Sigulda

Izglītība:

no 2008. gada 1. septembra līdz šim brīdim – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības zinātņu maģistra studiju programma;

no 2005. gada 5. septembra līdz 2008. gada 19. jūnijam – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas bakalaura studiju programma, Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā;

no 1994. gada 1. septembra līdz 2005. gada 19. jūnijam – Rīgas Valdorfskola, vidējā izglītība;

no 1993. gada 1. septembra līdz 1994. gada 31. maijam – Carnikavas pamatskola

Valodu prasmes:

latviešu – dzimtā;

angļu valoda – ļoti labi;

vācu valoda – vāji;

krievu valoda – vāji

Iepriekšēja darba pieredze:

no 2013. gada augusta līdz šim brīdim – Bērnu Vides skola, projekts “Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, sabiedrības līdzdalības speciālists un jauniešu programmas speciālists

no 2013. gada novembra līdz šim brīdim – Bērnu Vides skola, projekts “Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm”, nacionālās ekspertu komandas loceklis

no 2013. gada novembra līdz šim brīdim – Bērnu Vides skola, projekts “Āra apmācība visiem”, konsultants

no 2011. gada novembra līdz 2012. gada martam – Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, praktikants

no 2011. gada 25. oktobra līdz šim brīdim – starptautiskā vides izglītības projekta GLOBE Latvijas koordinatora asistents, skolu klimata kampaņas koordinators. Projekta mājas lapas www.draugiem.lv/globelv izveide un uzturēšana

2011. gada 3. novembrī – GLOBE projekta ikgadējā salidojumā lektors un darbnīcas vadītājs

no 2009. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 31. augustam – Valsts izglītības satura centrs, dežurants

no 2008. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. augustam – Rīgas Valdorfskola, bibliotekārs

no 2003. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 27.augustam – Daugavas muzejs, fondu glabātāja asistents

Cita pieredze:

no 2013. gada janvāra līdz šim brīdim – VJO Izglītības darba grupas vadītājs

2012. gada jūnijs – starptautiskā vides izglītības projekta GLOBE Eiropas un Eirāzijas reģiona dalībvalstu koordinatoru sanāksme, Ūtrehta (Nīderlande)

no 2011. gada 31.septembra līdz 3. oktobrim – starptautiskā vides izglītības projekta GLOBE Klimata kampaņas koordinatoru seminārs Tulūza (Francija)

no 2010. gada 1. jūnija līdz šim brīdim – Vienotības Izglītības darba grupas, Rīgas nodaļas Izglītības darba grupas un Jaunatnes organizācijas Izglītības darba grupas loceklis

no 2010. gada 29. oktobra līdz šim brīdim – projekts Jauniešu Rīgas dome, Izglītības un kultūras komisijas dalībnieks, Pilsētas attīstības komitejas vadītājs

2010. gada jūnijā un jūlijā – 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, administratīvās darba grupas loceklis

no 2008. līdz 2010. gadam – Valsts izglītības satura centra organizētais jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, eksperts

no 2008. gada 19. novembra līdz 19. decembrim – vēstures skolotāja aizvietošana Rīgas Valdorfskolas 6. klasē

2008. gada augusts – Bērnu Vides skolas projekta „Jaunie vides pētnieki Īslīcē” tehniskais direktors un darbnīcas vadītājs

no 2007. gada 1. jūnija līdz 2009. gadam – starptautiskā vides izglītības projekta GLOBE nacionālās mājas lapas administrēšana

2007. un 2008. gadā –Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētais vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”, eksperts

no 2006. gada novembra līdz 2007. gada 14. septembrim – LU PPF SP Izglītības un Sociālo lietu komisijas vadītāja vietnieks

no 2006. gada marta līdz 2006. gada novembrim – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes Izglītības un Sociālo lietu komisijas vadītājs

2006. gada augusts – Bērnu Vides skolas projekta “Jaunie vides pētnieki Rūjienā” tehniskais direktors

2005. gada augusts – Bērnu Vides skolas organizētā vides izglītības konference “Domā globāli, rīkojies lokāli”, darbnīcas vadītājs

2004. gada augusts – Bērnu Vides skolas projekts “Jaunie vides pētnieki Vidzemē un Latgalē”, tehniskais direktors;

2002. gada septembris – starptautiskais vides izglītības projekts GLOBE, dalība GLOBE Spēlēs Norvēģijā.

Intereses: filosofija, mūzika, literatūra, valodas, teniss, peldēšana, riteņbraukšana, tūrisms, aktīva atpūta, dejošana, politika


Uzraksti savu viedokli