12. Saeimas vēlēšanas

Šā gada 4. oktobrī notiek 12. Saeimas vēlēšanas, kurās es kandidēju Rīgas vēlēšanu apgabalā no Vienotības saraksta.

Šeit vari iepazīties ar Vienotības 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu.

Mana galvenā prioritāte darbam Saeimā ir izglītības sistēmas uzlabošana, jo tā ir ļoti būtiska Latvijas ekonomiskajai attīstībai. Mūsu galvenais ekonomiskais resurss ir mūsu cilvēki, un pasaules ekonomikā konkurēt varam tikai ar šī resursa kvalitāti.

Lai to paveiktu, 12. Saeimā strādāšu šādos virzienos:

  • Vispusīga izglītības sistēmas analīze, lai apzinātu un atrisinātu visas tajā pastāvošās problēmas

Laiku pa laikam izglītības nozarē „uzpeld” dažādas problēmas – skolotāju atalgojums, principa „nauda seko skolēnam” trūkumi u.tml. Bet politikas un sabiedrības dienaskārtībā tās nonāk, kad jau ir akūtā stadijā. Taču tās ir iespējams atklāt savlaicīgi, kamēr to atrisināšanai vēl nav nepieciešams pedagogiem iziet ielās un ministrijai strādāt ugunsdzēsības režīmā. Tam nepieciešama kompleksa un vispusīga visas sistēmas analīze, rūpīgi izpētot visus aspektus. Tas nav viena cilvēka spēkos, ir jāiesaista cilvēki ar dažādām kompetencēm.

  • Veicināt pilsoniskās izglītības uzlabošanos, panākot skolēnu pašpārvalžu veidošanos visās skolās

Latvijai ir nepieciešama spēcīga pilsoniskā sabiedrība – aktīvas NVO un arodbiedrības, kas apvieno valsts attīstībā ieinteresētus pilsoņus un spēj būt līdzvērtīgs partneris politikas veidošanā. Tās trūkums ir viens no nozīmīgākajiem cēloņiem vairākumam šodienas problēmu.

Pilsonisko sabiedrību veido pilsoniskā izglītība, kur jaunieši apgūst pilsoniskai līdzdalībai nepieciešamās prasmes. To apgūt var galvenokārt praktiskā darbībā, un to nodrošina skolēnu pašpārvaldes. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, lai visās pamat- un vidējās izglītības iestādēs darbojas skolēnu pašpārvaldes un lai tās veic savus galvenos uzdevumus – nodrošināt skolēnu pārstāvniecību lēmumu par skolas darbību pieņemšanā un iespēju bērniem un jauniešiem apgūt pilsoniskai līdzdalībai nepieciešamās prasmes.

  • Veselīga dzīvesveida veicināšana

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ir nepieciešams samazināt pieprasījumu pēc tiem. Tas iespējams, palielinot ieguldījumus profilaksē un veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Vesels cilvēks:

  • ir fiziski aktīvs un lieto sabalansētu un savam ikdienas kaloriju patēriņam atbilstošu uzturu, atturas no pārmērībām, īpaši veselībai kaitīgu apreibinošo vielu lietošanā;
  • regulāri – vismaz reizi gadā – apmeklē ģimenes ārstu;
  • rūpējas par savu intelektuālo un emocionālo veselību, lasot grāmatas un regulāri apmeklējot kultūras pasākumus.

Citās jomās:

  • Noteikt slieksni nodoklim par noguldījumiem, lai veicinātu noguldījumu veidošanu

Laika gaitā šis saraksts tiks papildināts ar konkrētiem priekšlikumiem.

Plašāk par visu šeit īsumā aprakstīto var izlasīt vēlēšanām veltītajos rakstos.


Uzraksti savu viedokli