Manas prioritātes partijas Vienotība Domes darba pilnveidošanai

VIENOTIBA logo zals uz causpidiga-04Šā gada 4. jūnijā paredzētajā partijas Vienotība ārkārtas kongresā es kandidēju uz Domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, lai īstenotu konkrētus praktiskus pasākumus Domes darba pilnveidošanai.

Veidot Domi kā forumu Vienotības vadīto pašvaldību pieredzes apkopošanai

Vienotības Dome apvieno 22 pašvaldību vadītājus un to vietniekus no visas Latvijas, kas dod lielisku iespēju Domei kļūt par forumu partijas vadīto pašvaldību pieredzes apkopošanai un uzkrāšanai, no kā katrs varētu smelties idejas savas pašvaldības darba pilnveidošanai.

Pašreizējais Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs ir iesācis katru Domes sēdi veltīt konkrētai tēmai. To var pilnveidot, sēdes koncetrējot uz kādu specifiskāku tematu, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu pieejamība, uz konkrēto sēdi sagatavot pārskatu par situāciju pašvaldībās, tā prezentācijai seko diskusija par aktualizētajām problēmām, to cēloņiem un iespējamajiem risinājumiem, kur savu ieskatu sniedz arī Saeimas deputāti, ministri un Eiropas  Parlamenta deputāti, un beigās katrs formulē vienu ideju, ko mēģinās īstenot savā pašvaldībā.

Diskusija tiek apkopota un ir pieejama ikvienam Domes loceklim, vai arī publicēta partijas iekšējo diskusiju portālā Sarunas, lai apkopotā pieredze un idejas uzkrājas un kļūst par pamatu partijas politikas plānošanai.

Uzlabot reģionālo nodaļu iesaisti

Dome, kur ir pārstāvētas visas 53 partijas reģionālās nodaļas, ir vieta nodaļu viedokļu pārstāvniecībai un iesaistes partijas darbā stiprināšanai.

Tādēļ vēlos uzlabot nodaļu iesaisti Domes darbā, aktīvi sekojot līdzi nodaļu aktualitātēm, apmeklējot nodaļu kopsapulces un veidojot komunikāciju ar nodaļu pārstāvjiem, uzklausot viņu idejas un ierosinājumus un virzot tos tālāk.

Ikvienam jābūt sajūtai, ka viņš ir gaidīts, cienīts un uzklausīts, un līdzdalībai ir jēga, tad iesaiste Domes darbā uzlabosies.

Nodrošināt iekļaujošu informācijas apriti

Domes darba pilnveidošanai ir nepieciešams nodrošināt, lai ikvienam Domes loceklim būtu savlaicīgi pieejama pilnvērtīgai līdzdalībai nepieciešamā informācija. Tādēļ ir nepieciešams pilnveidot informācijas apriti un nodrošināt, ka ikviens ir tajā iekļauts.

Es aktīvi sekošu līdzi, lai ikviens biedrs, kas iegūst Domes locekļa statusu, tiktu iekļauts e-pasta vēstkopā un citās Domes informācijas aprites sistēmās, negaidot prasības un sūdzības, ka nav saņemta izsūtītā informācija.

Vairākumam biedru, īpaši reģionos dzīvojošajiem, produktīvs darbs ir galvenā prioritāte, kam veltīt laiku un enerģiju, tādēļ partijas administrācijai ir jāsper vismaz šis mazais solītis viņiem pretī.

Sekot līdzi Simtgades plāna īstenošanai

Kongresā 2015. gada 5. decembrī partija pieņēma Plānu Latvijas simtgadei, kurā izvirzīti līdz Latvijas Republikas dibināšanas 100. gadadienai sasniedzamie politiskie mērķi, lai veicinātu valsts drošību, izaugsmi un iedzīvotāju labklājību.

Plāni paši sevi nepilda, tādēļ Domei, kas par šo plānu diskutēja, būtu jāseko līdzi tā īstenošanai, reizi divas gadā uzklausot partijas pārstāvju Saeimā un Ministru kabinetā, kam ir uzdota plāna īstenošana, ziņojumi par plāna īstenošanas progresu.

Plānu īstenošana ir svarīgākā politikas plānošanas fāze.

 

Šis ir otrais no trim rakstiem, kuros detalizēti izskaidroju savu motivāciju kandidēt uz Domes priekšsēdētāja vietnieka amatu. Pirmajā rakstā es definēju savu izpratni par partijas pamatvērtībām un nākamajā definēšu savas personīgās vērtības.

Partijas Vienotība Dome ir partijas pārvaldes institūcija, kas

3.1. apspriež būtiskus partijas darbības programmas un organizācijas jautājumus un pieņem valdes sagatavotas politiskas vadlīnijas partijas mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī ierosina izskatīt jautājumus sapulcē, kongresā, valdē un partijas Saeimas frakcijā;
3.2. sekmē informācijas un viedokļu apmaiņu starp nodaļām, valdi, ministriem, Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību deputātiem;
3.3. iesaista partijas darbā un lēmumu pieņemšanā partijas biedrus no novadiem, sekmē biedru skaita palielināšanos.

Partijas Vienotība Domes nolikums | vienotiba.lv

Tās darbu vada priekšsēdētājs un tā vietnieks, ko tiešās un aizklātās vēlēšanās uz 2 gadiem ievēl partijas sapulce vai kongress. Praksē priekšsēdētāja vietnieks ir vairāk administratīvs amats, taču tam ir tādas pašas tiesības kā priekšsēdētājam ierosināt kāda jautājuma iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā, kas nosaka arī šim amatam nepieciešamību pēc vizionārisma.


Šis ieraksts tika publicēts Dažādi ar birkām , , , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.