Kādi būs 12. Saeimas galvenie uzdevumi? Aptaujas rezultātu analīze

Pirms 12. Saeimas vēlēšanām es aicināju šī bloga lasītājus izteikt savu viedokli par 12. Saeimas galvenajiem uzdevumiem. Tagad piedāvāju jūsu vērtējumam solīto atbilžu analīzi.

Vispārēji dati par respondentiem

1. att. Respondentu sadalījums pēc dzimuma

1. att. Respondentu sadalījums pēc dzimuma

Laikā no 22. jūlija līdz 27. oktobrim tika saņemtas atbildes no 3 respondentiem. No tiem 2 bija sievietes un 1 – vīrietis (1. att.).

Tā kā ar to ir stipri par maz jelkādu sakarību analīzei, pārējo informāciju piedāvāju apskatīt šajos grafikos:

Te ir redzama sakarība starp resondentu vecumu un izvēli piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās, jo uz pēdējo jautājumu ir tikai viena atbilde “Nē”, un to izvēlējies jaunākais aptaujas respondents. Spriežot pēc pārējām šī respondenta atbildēm, vēlēšanu vecuma cenzs ir vienīgais iemesls šādai atbildei.

Respondentu prioritātes

Aptaujas galvenais jautājums ir “Nosauc 3, Tavuprāt, svarīgākās jomas, ar ko 12. Saeimai vajadētu strādāt”, kur respondentiem jāizvēlas ne vairāk kā trīs no piedāvātajiem atbilžu variantiem, kā arī var pievienot savus atbilžu variantus. 5. attēls rāda, cik respondentu, procentos, ir izvēlējušies katru no variantiem.

5. att. Aptaujas respondentu prioritātes

5. att. Aptaujas respondentu prioritātes

Katrs respondents izvēlējās maksimāli iespējamos trīs atbilžu variantus, un katrā atbildē “izglītības sistēma” ir viens no variantiem.

Bet ko katrs saprot ar šiem plašajiem jēdzieniem? Un kādēļ tieši šīs jomas uzskata par prioritārām? Un vai ir kādi konkrēti ierosinājumi?

Lai to noskaidrotu, nākamais jautājums aicina respondentus komentēt savu izvēli.

Ekonomikas attīstība nodrošinātu arī citu nozaru attīstību – līdzekļu piesaiste Latvijai nāktu par labu.

  • Sakārtot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbību, novēršot dažādas nejēdzības.
  • Samazināt “ēnu ekonomiku” un atbalstīt uzņēmumus, kuri maksā nodokļus.

Izglītības jomā tiek uzsvērta inovāciju, novitāšu nepieciešamība. Minētās problēmas – trūkst gados jaunu skolotāju, skolotāju, kuri iemācītu skolēniem domāt, lauku skolās trūkst motivētu skolotāju, kuri būtu piemērs skolēniem.

Cits respondents uzsver:

ja nedomāsim, kā ierobežot tā saucamo “izglītības industriju”, kur ir tikai viens dzinulis – pakalpojuma sniedzēja naudas kāre – mums nebūs izglītotu, spriestspējīgu pilsoņu.

Drošības prioritāti viens no respondentiem definē šādi:

Vissvarīgaka ir drošība, jo bez tās viss cits zaudē jēgu.

Priekšlikumi šai jomā ir sadarbība ar Lietuvu un Igauniju un tiesībsargājošo iestāžu darba un infrastruktūras uzlabošana.

Attiecībā uz veselības aprūpi tiek nosauktas gan jau plaši apspriestās problēmas ar rindām un līdzmaksājumiem, gan arī citur neizskanējusi, lauku novadiem aktuāla problēma:

ātrās palīdzības īpašumā NAV adekvātu Latvijas karšu ar privātmājām, nelielajām ielām utt.

Par infrastruktūras attīstības prioritātēm nosauktas sašķidrinātās gāzes termināļu attīstība un infrastruktūras attīstība reģionos.

No šīm atbildēm secināms, ka vissvarīgāk 12. Saeimai ir savas pūles veltīt izglītības sistēmai, veicinot inovācijas un novitātes, jaunu un motivētu skolotāju piesaistīšanu, kā arī lai skolās jauniešiem iemāca domāt, un virzīt izglītības pakalpojumu sniedzējus no biznesa uz iglītotu un spriestspējīgu pilsoņu audzināšanu.

Tam seko valsts iekšējās un ārējās drošības nodrošināšana, sadarbojoties ar Lietuvu un Igauniju un uzlabojot tiesībsargājošo iestāžu darbu un infrastruktūru.

Veselības ministrijai jāstrādā ne vien pie pacientu rindu un līdzmaksājumu mazināšanas, bet arī lai nodrošinātu NMPD ar labām, precīzām kartēm.

Paldies visiem respondentiem par atsaucību!

Aptauja vēl būs aktīva līdz šī gada beigām, aicinu ikvienu paust savu viedokli.

Šis ieraksts tika publicēts Arhīvs ar birkām , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.